Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 421/RMČ/2014


k prominutí nájemného za pronájem pozemků (zahrad) parc. č. 100 a 102 v k. ú. Kyje po dobu 2 letRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prominutím nájemného za pronájem pozemků (zahrad) parc. č. 100 o výměře 406 m 2 a 102 o výměře 224 m 2 v k. ú. Kyje po dobu 2 let, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit žadatele s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 ve věci pronájmu pozemků (zahrad) parc. č. 100 a 102 v k. ú. Kyje
T: 10. 7. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI