Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 422/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 včetně pozemku a pozemku parc. č. 1640/16, vše v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 včetně pozemku a pozemku parc. č. 1640/16, vše v k. ú. Hloubětín, se společností SP Černý Most, s.r.o. se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 198 00, na dobu 1 měsíce a to prostřednictvím OSMI ÚMČ Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 včetně pozemku a pozemku parc. č. 1640/16, vše v k. ú. Hloubětín, se společností SP Černý Most, s.r.o. se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 198 00, prostřednictvím OSMI ÚMČ Praha 14


T: ihnedIng. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ