Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 423/RMČ/2014


k vydání předběžného souhlasu k realizaci akce "Protipovodňové úpravy Rokytky v ř. km 11,1 - 11,67"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s vydáním předběžného souhlasu k realizaci akce "Protipovodňové úpravy Rokytky v ř. km 11,1 - 11,67" podle varianty 2, případně varianty 3 (příloha č. 3.1. a 3.2.)


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit vydání předběžného souhlasu k realizaci akce "Protipovodňové úpravy Rokytky v ř. km 11,1 - 11,67"T: 15. 7. 2014


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSMI, ODOP