Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 574/RMČ/2016


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce


T: 6. 12. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce