Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 579/RMČ/2016


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce


T: 31. 12. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, žadatel