Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 580/RMČ/2016


k žádosti o snížení platby nájemného za užívání bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se snížením platby nájemného o 30 % za užívání bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9, za období od 27. 6. 2016 do 19. 9. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat žadatele o souhlasu se snížením platby nájemného o 30 % za užívání bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9, za období od 27. 6. 2016 do 19. 9. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. zajistit vrácení nájemného nájemci bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9, za období od 27. 6. 2016 do 19. 9. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, žadatel