Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 581/RMČ/2016


k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 a části venkovní terasy na části pozemku parc. č. 45/1 a části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Ability Czech s.r.o. a Ability Gastro s.r.o., která bude uzavřena za stejných podmínek jako s nájemcem


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a.s., o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy na prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 a části venkovní terasy na části pozemku parc. č. 45/1 a části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. KyjeT: 30. 11. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce