Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 582/RMČ/2016


k návrhu na schválení "Zásad k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


"Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14 a.s. o schválení "Zásad k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14"

T: 30. 11. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSVZ, KS