Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 585/RMČ/2016


k Memorandu o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9, Praha 9 k projektu

"Čihadla - prostor pro rekreaci a sport"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci k uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9


II. s c h v a l u j e


Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9, Praha 9 k projektu "Čihadla - prostor pro rekreaci a sport" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9, Praha 9


T: 30. 11. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPKČ