Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 586/RMČ/2016


k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2017Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


průměrný přepočtený počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2017 ve výši 175,7

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO