Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 588/RMČ/2016


k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2016 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


příležitosti formulované na veřejném projednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji MČ Praha 14 (Dětské fórum 2016) dne 15. 3. 2016 následně ověřené anketou a příležitosti formulované na veřejných projednáních k celkovému rozvoji MČ Praha 14 v roce 2016 (Veřejná lokální fóra 2016) viz. příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. s t a n o v u j e


gestory pro příležitosti definované na Dětském fóru 2016 a na Veřejných lokálních fórech 2016 viz. příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

1. Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


  1. předložit příležitosti Zastupitelstvu MČ Praha 14
    T: 13. 12. 2016

  2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh aktualizace dokumentu "Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán" na období 2016 - 2017

T: 5. 12. 2016

2. jednotlivým gestorům


definovat opatření a aktivity k řešení příležitostí

T: 25. 11. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, odbory úřadu, gestoři