Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 589/RMČ/2016


k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2017 a ke schválení dokumentu "Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 14 na období 2017 a 2018"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2017 dle přílohy č. 1


II. b e r e n a v ě d o m í


dokument "Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 14 na období 2017 a 2018"


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o dotaci dle přílohy č. 1 na MHMP


T: 30. 11. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ