Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 591/RMČ/2016


k podpoře žádosti o dotaci u MHMP na modernizaci zázemí hřiště Sportovního klubu Spectrum Praha z. s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í a p o d p o r u j e


žádost Sportovního klubu Spectrum Praha z. s. o dotaci na modernizaci zázemí softballového hřiště při ZŠ Bratří Venclíků, zahrnující vybudování přípojek vody a kanalizace, zřízení sociálního zázemí (sprchy a WC) včetně jejich napojení na vodovod a kanalizaci a modernizaci šaten v rámci Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017 v oblasti II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť.

II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


informovat Sportovní klub Spectrum Praha z. s. o výsledku jednání RMČ Praha 14


T: 14. 11. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ