Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 594/RMČ/2016


k návrhu výpovědi smluv o vkladových účtech uzavřených mezi městskou částí Praha 14 a J&T BANKA, a.s.


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. výpověď smlouvy o vkladovém účtu s 33 denní výpovědní lhůtou uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a J&T BANKA, a.s. dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. výpověď smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a J&T BANKA, a.s. dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání výpovědí smluv o vkladových účtech uzavřených mezi městskou částí Praha 14 a J&T BANKA, a.s.

T: 25. 11. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ