Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 595/RMČ/2016


k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 p. Václavu Kodýtkovi a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Evu Hradskou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor p. Václavu Kodýtkovi


T: 30. 11. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská