Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 597/RMČ/2016


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín" na základě doporučení hodnotící komise


1. o vyloučení níže uvedeného uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů a ostatních požadavků na nabídku

Obchodní firma: Konstruktis Praha, spol. s r. o.

Sídlo: Praha 4, Nusle, Petra Rezka 1723/1a

IČO: 457 99 431


Obchodní firma: STAMET, s. r. o.

Sídlo: Praha 5, Košíře, Erbenova 237/11

IČO: 485 89 829


2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: KVS stavební, s. r. o.

Sídlo: Praha 9, Vysočany, Kolbenova 616/34

IČO: 289 82 703

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín" s rozhodnutím zadavatele

T: 21. 11. 2016


2. zajistit v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín"


T: 1. 12. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ