Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 599/RMČ/2016


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení" komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"

T: 30. 11. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP