Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 602/RMČ/2016


k uzavření nových pachtovních smluv na pozemky (zahrádky) v ul. Borská parc. č. 1695/1, 1695/7, 1760, 2830/1, 2832, 1761, 1779, 2016, 2017, 2018, 2020, k. ú. Kyje se současnými pachtýřiRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nových pachtovních smluv na pozemky parc. č. 1695/1, 1695/7, 2832, 1760, 2830/1, 2832, 1761, 1779, 2016, 2017, 2018, 2020, k. ú. Kyje se současnými pachtýři s účinností od 1. 1. 2017

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


uzavřít pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 1695/1, 1695/7, 1760, 2830/1, 2832, 1761, 1779, 2016, 2017, 2018, 2020, k. ú. Kyje se současnými pachtýři

T: 30. 11. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ