Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 604/RMČ/2016


ke změně osoby pachtýře částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, díl č. 125 , k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 210 /201/OSM/1996 ze dne 17. 6. 1996 na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1, a 2832, k. ú. Kyje , k 31. 12. 2016 s paní Mgr. Marií Dusíkovou, bytem Kukelská 904/3, Praha 9

2. s uzavřením nové pachtovní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje s paní Ing. Zdenkou Chochulovou, bytem Za Černým mostem 1527, Praha 9


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 210/201/OSM/1996 na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje s paní Mgr. Marií Dusíkovou

2. zajistit uzavření nové pachtovní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje s paní Ing. Zdenkou Chochulovou

T: 30. 11. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ