Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 605/RMČ/2016


k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/6, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/6 v k. ú. Kyje, o výměře 2 m 2 se společností FEBA manipulační technika spol. s r. o., se sídlem Chlumecká 519, Praha 9 za cenu 6 000 Kč ročně

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/6 v k. ú. Kyje, o výměře 2 m 2 se společností FEBA manipulační technika spol. s r. o.

T: 30. 11. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM