Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 606/RMČ/2016


k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2665/163, parc. č. 2665/164, parc. č. 2665/165, parc. č. 2665/166, parc. č. 2665/167, parc. č. 2665/168, katastrální území KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2665/163, parc. č. 2665/164, parc. č. 2665/165, parc. č. 2665/166, parc. č. 2665/167, parc. č. 2665/168 zapsané jako ostatní plocha, zeleň, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a JUDr. Michalem Bavšenkovem, bytem Táboritská 856, Poděbrady

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu částí výše uvedených pozemků v katastrálním území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a JUDr. Michalem Bavšenkovem

T: 19. 12. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM