Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 607/RMČ/2016


k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 1207/1,

parc. č. 1216, parc. č. 2737, parc. č. 2738, parc. č. 2739, katastrální území KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 1207/1, parc. č. 1216, parc. č. 2737, parc. č. 2738, parc. č. 2739, katastrální území Kyje mezi městskou částí Praha 14 a stavebníkem hlavním městem Prahou MHMP odborem technické vybavenosti, za účelem realizace stavby č. 0137 TV Kyje Hutě, etapa 0006, ul. Cidlinská - Jaroslavická, část 2

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 1207/1, parc. č. 1216, parc. č. 2737, parc. č. 2738, parc. č. 2739, katastrální území Kyje s investorem hlavním městem Prahou MHMP odborem technické vybavenosti, za účelem realizace stavby č. 0137 TV Kyje Hutě, etapa 0006, ul. Cidlinská - Jaroslavická, část 2


T: 30. 12. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM