Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 608/RMČ/2016


k návrhu na výpůjčku části pozemku parc. č. 2626/1, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2626/1, k. ú. Kyje na období dvou let se společností SP Černý Most, s.r.o., se sídlem Bří Venclíků 1072, Praha 9 na umístění kontejnerů na bioodpad

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2626/1, k. ú. Kyje na období dvou let, na umístění kontejnerů na bioodpad, se společností SP Černý Most, s.r.o.


T: 14. 11. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM