Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 609/RMČ/2016


k uzavření smlouvy o výpůjčce - Skatepark na Černém MostěRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výpůjčce se spolkem 3B sports z. s., se sídlem Bryksova 1002, Praha 9, na skateboardové hřiště na pozemku parc. č. 232/749, k. ú. Černý Most na období pěti let

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem 3B sports z. s. na skateboardové hřiště na pozemku parc. č. 232/749, k. ú. Černý Most na období pěti let


T: 11. 11. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM