Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


77. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2018


č. 138/RMČ/2018


k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018Rada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové smlouvy dané usnesením č. 739/RMČ/2017 ze dne 27. 11. 2017


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního programu

T: 31. 3. 2018


2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 30. 4. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ