Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 10/RMČ/2019


k návrhu na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2019Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2019 (podmínky viz příloha)


2. vyčlenění částky 60.000 Kč z prostředků určených na dotační program pro základní školy na realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2019


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit informování základních škol o podmínkách Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2019

T: 1. 2. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ