Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 11/RMČ/2019


k návrhu na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s náležitostmi přihlášek ke konkurznímu řízení na funkci ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71

T: 15. 1. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Hostavice