Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 14/RMČ/2019


k návrhu na vyplacení finančních odměn účastníkům výtvarně - architektonické soutěže na umělecké dílo do parčíku ve Splavné ulici v lokalitě na HutíchRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informace o výsledcích výtvarně - architektonické soutěže na umělecké dílo do parčíku ve Splavné ulici v lokalitě na Hutích, která byla vyhlášena 10. září 2018 a odbornou porotou vyhodnocena 27. listopadu 2018


II. s c h v a l u j e


vyplacení finančních odměn účastníkům této soutěže, kteří se umístili na druhém a třetím místě (v celkové hodnotě 8 tisíc korun)

III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k vyplacení finančních odměn účastníkům soutěže

T: 12. 1. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OI, ODOP