Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 2/RMČ/2019


k žádosti o přepažení části chodby v objektu č. p. 736, ul. BobkovaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přidělením nebytového prostoru o výměře 7,87 m 2 v objektu č. p. 736, ul. Bobkova k bytové jednotce č. 13


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím pana Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní
společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s přepažením části chodby (zabrání bývalé prádelny k bytu) a zajistit zveřejnění adresného záměru na souhlas se změnou v užívání stavby

T: 28. 2. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM