Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 3/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu Šimanovská 47, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s umístěním sídla do prostor sloužícího podnikání, a to v objektu Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 pro společnost Ability Gastro s.r.o., se sídlem Radimovická 1413, 149 00 Praha 4, IČ: 04140958, zastoupená jednatelem panem Tomášem Poncem


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat společnost Ability Gastro s.r.o. (jednatele společnosti pana Tomáše Ponce) prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., o odsouhlasení umístění sídla do prostor sloužící podnikání na adrese Šimanovská 47, 198 00 Praha 9

T: 31. 1. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM