Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 4/RMČ/2019


k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 476/RMČ/2018 konaného dne 13. 8. 2018Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 476/RMČ/2018


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., o zrušení usnesení Rady městské části Praha 14 č. 476/RMČ/2018

T: 31. 1. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM