Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 6/RMČ/2019


k návrhu na 27. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


27. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy 392.268,50 tis. Kč

výdaje 451.399,50 tis. Kč

financování 59.131,00 tis. Kč


rozpočet po 26. rozpočtovém opatření ke dni 13. 12. 2018

příjmy 588.730,90 tis. Kč

výdaje 701.638,60 tis. Kč

financování 112.907,70 tis. Kč


rozpočet po 27. rozpočtovém opatření ke dni 31. 12. 2018

příjmy 591.009,90 tis. Kč

výdaje 703.917,60 tis. Kč

financování 112.907,70 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ