Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 7/RMČ/2019


k návrhu na změnu ve složení komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služebRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Karolíny Chovancové na funkci členky v komisi pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb Rady městské části Praha 14 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. j m e n u j e


Karla Chloubu do funkce člena v komisi pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb Rady městské části Praha 14

III. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit seznámení Karla Chlouby s výše uvedeným rozhodnutím


T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: KS, KT, tajemník komise