Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 8/RMČ/2019


k návrhu na jmenování členů komise bezpečnostní a prevence patologických jevůRada městské části Praha 14I. j m e n u j e


Bc. Miroslava Šubrta a Tomáše Kareše do funkce členů v komisi bezpečnostní a prevence patologických jevů Rady městské části Praha 14

II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit seznámení Bc. Miroslava Šubrta a Tomáše Kareše s výše uvedeným rozhodnutím


T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, KT, tajemník komise