Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 9/RMČ/2019


k návrhu dodatku nájemní smlouvy s Integračním centrem o.p.s.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


dodatek nájemní smlouvy s Integračním centrem o.p.s. na prodloužení pronájmu tří kanceláří v budově Úřadu městské části Praha 14, Bří Venclíků 1072

II. u k l á d á

Vladimíru Venclovi, vedoucímu odboru hospodářské správy


uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s Integračním centrem o.p.s.


T: neprodleně
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS