Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 3. 2019


č. 139/RMČ/2019


k návrhu na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s uzavřením veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové smlouvy, dané usnesením č. 750/RMČ/2018 ze dne 10. 12. 2018


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního programu

T: 31. 3. 2019

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 30. 4. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ