Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 584/RMČ/2019


k uzavření kupní smlouvy s firmou AUTOAVANT DRUŽSTVO, IČO: 48030261, se sídlem Ďáblická 553/2, Střížkov, 182 00 Praha 8Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření kupní smlouvy na pořízení užitkového vozu s firmou AUTOAVANT DRUŽSTVO, IČO: 48030261, se sídlem Ďáblická 553/2, Střížkov, 182 00 Praha 8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření kupní smlouvy s firmou AUTOAVANT DRUŽSTVO, IČO: 48030261, se sídlem Ďáblická 553/2, Střížkov, 182 00 Praha 8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


T: 31. 10. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, OHS