Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 586/RMČ/2019


k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 274.131,50 tis. Kč

výdaje 374.790,60 tis. Kč

financování 100.659,10 tis. Kč


rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 17. 9. 2019

příjmy 713.477,50 tis. Kč

výdaje 915.949,20 tis. Kč

financování 202.471,70 tis. Kč


rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 30. 9. 2019

příjmy 742.577,50 tis. Kč

výdaje 945.049,20 tis. Kč

financování 202.471,70 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ