Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 587/RMČ/2019


k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru pro účely výstavby altánku na zahradě MŠ Paculova 1115/12, Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím peněžitého daru pro účely výstavby altánku na zahradě Mateřské školy Paculova 1115/12, Černý Most ve výši 200.000 Kč na základě darovací smlouvy od společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a. s. dle přílohy č. 2

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Andreu Benešovou, ředitelku MŠ Paculova, se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k přijetí výše uvedeného peněžitého daruT: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Paculova