Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 589/RMČ/2019


k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní akce v Praze 14", v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy "Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní akce v Praze 14", v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy "Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020" dle přílohy č. 1


2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektu


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní akce v Praze 14", v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy "Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020" dle přílohy č. 1

T: 11. 10. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ