Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 590/RMČ/2019


k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality a nadace Sirius pro MČ na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu prevence kriminality na rok 2020 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4


2. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci grantové výzvy nadace Sirius na rok 2020 dle přílohy č. 1


3. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektů


II. b e r e n a v ě d o m í


dokument "Program prevence kriminality MČ Praha 14 na období 2020 - 2022" dle přílohy č. 5


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádostí o dotace na MHMP a nadaci Sirius

T: 14. 10. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ