Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 594/RMČ/2019


k zajištění projektových prací a následné realizace doplnění/vybudování veřejného osvětlení (VO) v místě připravované "Cyklostezky Čihadla - úseku: Broumarská-Dobrovolného"


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání projektových prací a následné realizace doplnění/vybudování VO v místě připravované "Cyklostezky Čihadla - úseku: Broumarská - Dobrovolného" mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek" u společnosti Elektroštika, s.r.o., IČ: 48041122, v celkové ceně 565.130 Kč bez DPH za projektové práce a 1.994.164 Kč bez DPH za realizaci


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14
zajistit odeslání objednávky projektových prací a v následné realizace doplnění/ vybudování VO v místě připravované "Cyklostezky Čihadla - úseku: Broumarská - Dobrovolného" mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ