Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 595/RMČ/2019


k plánu zimní údrľby místních komunikací na období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s plánem zimní údrľby místních komunikací na období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS., OD