Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 596/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o převodu správy majetku s hl. m. Prahou o převodu vstupní cedule k fit parku na Černém Mostě (u Plechárny) do svěřené správy MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku na převzetí informační cedule v hodnotě 11 882,20 Kč vč. DPH s odborem školství, tělovýchovy a sportu MHMP


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o převodu správy majetku na převzetí informační cedule v hodnotě 11 882,20 Kč vč. DPH s odborem školství, tělovýchovy a sportu MHMP

T: 31. 10. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM