Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 597/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy parc. č. 221/474, k. ú. Černý Most, k umístění lavičky "Ponorka"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce, kterou hl. m. Praha dává do výpůjčky část pozemku parc. č. 221/474, k. ú. Černý Most o výměře 40 m2 k umístění lavičky "Ponorka" na dobu neurčitou


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou hl. m. Praha dává do výpůjčky část pozemku parc. č. 221/474, k. ú. Černý Most o výměře 40 m2 k umístění lavičky "Ponorka" na dobu neurčitou

T: 31. 10. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM