Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 598/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s pachtem obchodního závoduRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s pachtem obchodního závodu mezi společností Centrum Prof. ČECHA s.r.o., IČ: 2674861 a společností B.Braun Avitum s.r.o., IČ: 61856827 když součástí pachtu obchodního závodu je i nájem prostor sloužících k podnikání, které má ve své svěřené správě městská část Praha 14, a které má v nájmu společnost Centrum Prof. ČECHA s.r.o., a to na základě nájemní smlouvy č. j.: 06/SMP/08 ze dne 18. 6. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2008 a nájemní smlouvy č. j.:12/SMP/05 ze dne 14. 6. 2005


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a.s., o souhlasu s uzavřením pachtu obchodního závodu dle výroku č. I.

T: 31. 10. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM