Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 599/RMČ/2019


k uzavření 1. dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemků hl. m. Prahy pro stavbu "Hospodaření s dešťovou vodou a navazující realizace" v areálu Vybíralka 25 ZŠ a MŠRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením 1. dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemků hl. m. Prahy pro stavbu "Hospodaření s dešťovou vodou a navazující realizace" v areálu Vybíralka 25 ZŠ a MŠ, jehož obsahem je prodloužení výpůjčky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření 1. dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemků hl. m. Prahy pro stavbu "Hospodaření s dešťovou vodou a navazující realizace" v areálu Vybíralka 25 ZŠ a MŠ, jehož obsahem je prodloužení výpůjčky na dobu neurčitou

T: 15. 10. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM