Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 600/RMČ/2019


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi MČ Praha 14 a budoucím nájemcem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, na dobu určitou 1 rok

T: 30. 11. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT