Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 602/RMČ/2019


k návrhu na nesouhlas s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. n e s c h v a l u j e


prodloužení podnájmu bytu č. 11 o velikosti 3 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9, na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s prodloužením podnájmu bytu č. 11 o velikosti 3 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok


T: 30. 11. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, nájemce