Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 603/RMČ/2019


k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy čj. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3. 2. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 2019 s Integračním centrem o.p.s., IČO: 24228320Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy čj. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3. 2. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 2019 s Integračním centrem o.p.s., IČO: 24228320


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy čj. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3. 2. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 2019 s Integračním centrem o.p.s., IČO: 24228320

T: 10. 10. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OPKČ, OŘEŠ